Fullets publicitaris

El fullet publicitari és un element senzill de publicitat per a les empreses. No és una forma cara de donar a conèixer una empresa i els seus productes o serveis.

Existeixen molts tipus de fullets, des dels més típics com són els fullets quartilla o A5 , o els díptics i els tríptics, fins i tot poder prendre centenars de formes diferents.

Cal que el fullet tingui un bon disseny perquè cridi l’ atenció del client i sobretot que sigui atractiu per a la seva lectura i fins i tot perquè el client ho conservi. En el fullet s’ha de saber combinar adequadament, les imatges i el text, a més dels colors.

Crea franquícia Camaltec ara

Camaltec posa a la teva disposició les seves franquícies modulars, intel·ligents i adaptades a totes les necessitats, per a qualsevol tipus de localitat, província, país o especialització relacionada amb els serveis tecnològics.