Papereria corporativa

De la mateixa manera que un Logotip és necessari per a tot tipus d’empreses perquè conté una identitat, també és important la papereria corporativa per reforçar la identitat de la imatge, i fer que l’empresa tingui una comunicació directa amb clients i proveïdors.

Els elements bàsics de la papereria d’una imatge corporativa són: el paper de carta, el de albarà i factura, el sobre sense finestra per a enviaments corrents, i sobres de diferents mides per a enviaments especials.

Aquests elements són bàsics per a una papereria convencional, però no és una cosa limitat, ja que moltes empreses també realitzen material per a reunions, bolígrafs personalitzats, carpetes, dossier, quaderns, llibretes de notes, etiquetes d’enviaments i classificats.

Tots i cada un d’aquests elements tenen una doble funció: la seva aplicació en comunicar i reforçar la imatge corporativa d’una empresa.

Solucions Completes

Xifres i experiència d'empresa especialitzada en màrqueting i disseny web.